ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳ

 

ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ನಿರೂಪಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿದ್ದು ಕಚೇರಿಯ ವಿಳಾಸ, ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಹಿತಿ

 

ಕ್ರ.ಸಂ.

ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು

     ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು

ಕಛೇರಿಯ ವಿಳಾಸ

ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ

1

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಹಾವೇರಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಬಲಭಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಹಾವೇರಿ-581 110

08375-249005/249002

2

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ವಿಜಯಪುರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ ರೋಡ, ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಎದುರುಗಡೆ ವಿಜಯಪುರ-586101.

08352-295353

3

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಕೊಡಗು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಚೈನ್‌ಗೇಟ್‌ ಹತ್ತಿರ, ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ 571201

 

08272-298379

 

4

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ದಾವಣಗೆರೆ.

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಎಂ.ಸಿ.ಸಿ.'ಬಿ' ಬ್ಲಾಕ್ , ದಾವಣಗೆರೆ.

 

08192-264056

5

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಕೊಪ್ಪಳ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ಹೊಸಪೇಟೆ ರೋಡ್ ಕೊಪ್ಪಳ - 583231

 

08539-222703

6

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ತುಮಕೂರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ

ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಭವನ ಆವರಣ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ, ತುಮಕೂರು

                  0816-2956624

7

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಕಲಬುರಗಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಕ್ರಿಡಾಂಗಣ ಎದುರುಗಡೆ, ಕಲಬುರಗಿ-585102

 

                   08472-278659               

 

8

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಸ್ಟೇಡಯಂ ರಸ್ತೆ ಬಾಲಭವನ ಆವರಣ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 

                  08195-235259

 

9

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ಗದಗ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ರೂಮ್ ನಂ:06 ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ ಗದಗ

 

                  08372-220711

 

10

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಉಡುಪಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : -ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಠಡಿ ಸಂ-204 ರಜತಾದ್ರಿ ಮಣಿಪಾಲ,

 

                   0820-2574978

 

11

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-209, ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, ನವನಗರ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ

 

              08354-297708, 235708

 

12

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ಬಳ್ಳಾರಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಎಸ್.ಪಿ. ಸರ್ಕಲ್ ದೇವಿ ನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ

 

                    08392-266219

 

13

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಬೀದರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಮಿ ಹತ್ತಿರ ಮೈಲೂರ ರಸ್ತ ಬೀದರ

 

                     08482-234237

 

14

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಬೆಳಗಾವಿ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಶಿವಾಜಿ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ -590016

 

                    0831-2407235

 

15

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಕೋಲಾರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಹಳೇ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆವರಣ ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಆಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಡ 1 ನೇ ಮಹಡಿ ಕೋಲಾರ-563101

 

08152222753

 

16

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಕಾರವಾರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಿ.ಎಸ್.ಎನ್.ಎಲ್. ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ,         ಕಾರವಾರ -581301

 

              08382-226761               

 

 

17

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಧಾರವಾಡ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಾಲಭವನ, ಡಿ.ಸಿ ಕಂಪೌಂಡ್, ಧಾರವಾಡ

 

0836-2447850

                           

 

18

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಮಂಡ್ಯ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಹೆಚ್.ಕೆ.ವೀರಣ್ಣಗೌಡ ರಸ್ತೆ, ಡಿ.ಸಿ.ಕಚೇರಿ ಹತ್ತಿರ, ಹಳೇ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿ ಆವರಣ, ಮಂಡ್ಯ-571401

 

08232-231315

227336

 

19

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆ , ಜಿಲ್ಲಾ ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಭವನ, 2ನೇ ಮಹಡಿ, ಮೆಸ್ಕಂ ಬಳಿ, ಮಂಗಳೂರು

 

 

0824-2451254

20

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಮೈಸೂರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಸ್ತ್ರೀಶಕ್ತಿ ಭವನ, ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವೃತ್ತ, ವಿಜಯನಗರ 2ನೇ ಹಂತ, ಮೈಸೂರು-570017

 

 

0821-2495432

 

21

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ರಾಯಚೂರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಮಂತ್ರಾಲಯಾ ರಸ್ತೆ, ಐಡಿಎಸ್ಎಂಟಿ ಲೇಔಟ್ ರಾಯಚೂರು

 

 

08532-295646

 

22

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಬಾಲಮಂದಿರ ಆವರಣ, ಆಲ್ಕೋಳ ಶಿವಮೊಗ್ಗ

 

 

08182-295514

 

 

23

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಹಾಸನ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಶ್ರೀದೇವಿ ನಿಲಯ, 9ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ,ಹಾಸನ. 573201

 

 

08712-267218

 

24

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್, ಬಾಲಕರ ಬಾಲಮಂದಿರ ಆವರಣ, ಬಿ.ಜಿ.ಎಸ್ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 

 

08262-295749

 

25

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

   ಬೆಂಗಳೂರು     ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ C/o ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, # ನಂ 206, ಎರಡನೇ ಮಹಡಿ, ಬೀರಸಂದ್ರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆ

 

 

 

080-29787445

 

26

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಸುಧಾರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಕೀರ್ಣ, ಡಾ:ಎಂ.ಹೆಚ್.ಮರಿಗೌಡ ರಸ್ತೆ,

 

 

080-29578688

 

 

27

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಭವನ,ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:129, 130 ಚಾಮರಾಜನಗರ-5713131

 

 

08226-224720

 

28

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ರಾಮನಗರ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲಾಪಂಚಾಯತ್‌ 2ನೇ ಮಹಡಿ ರಾಮನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ-562159

 

080-29524996

 

29

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂ: ಎಫ್‌ಬಿ-05 & 6, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ,. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ 562101

 

08156-277111

30

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

 

ಯಾದಗಿರ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಕೋಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ : ಸಿ-17, ಸಿ-ಬ್ಲಾಕ್ ೧ನೇ ಮಹಡಿ,ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭವನ ಸಂಕಿರ್ಣ, ಚಿತಾಪೂರ ರಸ್ತೆ ಯಾದಗಿರ

08473-253739

08473-253740

 

31

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ

ವಿಜಯನಗರ

ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ,

ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಡಾವಣೆ ಸಪ್ತಗಿರಿ ಶಾಲೆ ಹತ್ತಿರ ಹೊಸಪೇಟೆ, ವಿಜಯನಗರ

8496054740

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 27-07-2023 04:25 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080