ಅಭಿಪ್ರಾಯ / ಸಲಹೆಗಳು

ಉಜ್ವಲ ಕೇಂದ್ರಗಳ

ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉಜ್ವಲ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕ್ರ. ಸಂ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ಜಾರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು

ಮಂಜೂರಾದ ಅಂಶ

ದೂರವಾಣಿ / ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ

ಸರ್ವೋದಯ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಶಿಡ್ಲಘಟ್ಟ ರಸ್ತೆ, ಚಂದೇನಹಳ್ಳಿ ಗೇಟ್,  ವಿಜಯಪುರ, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಬೆಂಗಳೂರು.೫೬೧೧೩೫

ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ)

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಿಲೀನ

9342070731/ 998012345

ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ,  ನಂ.೪೯, RIFCO ಶಾಂತಿನಿಕೇತನ್,  ಎನ್.ಆರ್.ಐ. ಕಾಲೋನಿ, ಮೇಡಹಳ್ಳಿ, ಮಂಡೂರು, ವಿರ್ಗೋನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಬೆಂಗಳೂರು

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಿಲೀನ

8123963850 28470731 / 22862622

3

ಪರಸ್ಪರ ಟ್ರಸ್ಟ್,  ನಂ.೧೭/೩, ೧ನೇ ಮಹಡಿ,  ೭ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಬಂಡಪ್ಪ ರಸ್ತೆ, ಯಶವಂತಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಿಲೀನ

8884128003/ 9482216080

080-23472701

4

ದಿ ವುಮೆನ್ಸ್ ವೆಲ್‌ಫೇರ್ ಸೊಸೈಟಿ , ನಂ.೧೪೬, ಸೆಕ್ಟರ್ ನಂ.೨, ಶಿವ ಬಸವನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರ್ವಸತಿ

9448446353 9880431016/  9901477007        0831-2436351/ 2403261

5

ಸಹನಾ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ನಂ.೬೪, ೮ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್, ಆಂಜನೇಯ ನಗರ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಬೆಳಗಾವಿ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ 

8884783842

6

ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ (ರಿ),  ಬೆಸ್ಕಾಂ ಕಛೇರಿ ಎದುರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರಸ್ತೆ, ಹಿರಿಯೂರು ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ 

9900973339

08193-229524

 

7

ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ, ಗಾರೆಹಟ್ಟಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರ್ವಸತಿ

9448038400

08194-229236/221764 08194-225407

8

ಶ್ರೀ ಮೈತ್ರಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಶುಗರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಟರಿ ರೋಡ್, ದೊಡ್ಡಬತ್ತಿ ದಾವಣಗೆರೆ

ದಾವಣಗೆರೆ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ    ರಕ್ಷಣೆ     ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಿಲೀನ

9449825054

9

ಸ್ನೇಹ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಂಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ,  ನಂ.೧೩೨, ವಸಂತನಗರ, ೪ನೇ ಕ್ರಾಸ್, ಪಿ ಅಂಡ್ ಟಿ ಕಾಲೋನಿ, ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ತಿರ, ಕೇಶವಪುರ,   ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ೫೮೦೦೨೩.

ಧಾರವಾಡ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಿಲೀನ

0836-2225665 8748089752 9886499463

10

ಸುನಿತಾ ವೆಲ್ ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ, ಜೂ ಕ್ರಾಸ್, ಆರ್.ಟಿ.ಓ ಎದುರು,  ಗದಗ

ಗದಗ್

ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಿಲೀನ

7829999118 9448272524

11

ಸೆಲ್ಪ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್‌ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೆಂನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ರೂರಲ್ ಡೆವೆಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಸೊಸೈಟಿ, ಹುಡ್ಕೋ ಕಾಲೋನಿ, ೩ನೇ ಅಡ್ಡ ರಸ್ತೆ, ಗದಗ – ೫೮೨೧೦೩

ಗದಗ್

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಿಲೀನ

8762656644 9480371134

12

ಶ್ವೇತ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆ   ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಐ.ಟಿ.ಐ.ಕಟ್ಟಡ,  ದಾಸರ ಕೊಪ್ಪಲು, ಸಾಲಗಾಮೆ ರಸ್ತೆ, ಹಾಸನ

ಹಾಸನ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ರಕ್ಷಣೆ ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಿಲೀನ

08172-266888 9448330386

13

ಸೇವಾ ಅಂಧರ ಸಂಸ್ಥೆ(ರಿ)  ೧ನೇ  ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮಾರುತಿ ನಗರ, ರಾಣಿಬೆನ್ನೂರು, ಹಾವೇರಿ-೫೮೧೧೧೫

ಹಾವೇರಿ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ     ರಕ್ಷಣೆ    ಪುನರ್ವಸತಿ

9448309957 9945380626 8088759999

14

ಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್(ರಿ), ಚಿನಕುರುಳಿ, ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ

ಮಂಡ್ಯ

ಪುನರ್ವಸತಿ

9480314133 08236-256584/255283

15

ಸುರಭಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ(ರಿ),  ರಿಜ್‌ವಾನ್ ಮನಜಿಲ್, ವಾರ್ಡ್ ನಂ.೧೦, ೧ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಮೆಹದಿ ನಗರ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಹಲ್ಲಾ,  ಬಾಲ್ ರಾಜ್ ಅರಸ್ ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ

ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ    ರಕ್ಷಣೆ     ಪುನರ್ವಸತಿ ಪುನರ್ವಿಲೀನ

9945171418 8105702378 08192-320915

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ : 31-12-2021 02:29 PM ಅನುಮೋದಕರು: Admin


ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ಪುಟವು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ/ ಇಲಾಖೆ/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೂ ಲಿಂಕುಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ಈ ವೆಬ್ ಸೈಟುಗಳ ವಿಷಯಗಳು ಆಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ವತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಾಗಿ ಅವರನ್ನೇ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು

ಜಾಲತಾಣ ನೀತಿಗಳು

  • ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನೀತಿ
  • ಬಾಹ್ಯಜಾಲತಾಣ ಸಂಪರ್ಕ ನೀತಿ
  • ಭದ್ರತಾ ನೀತಿ
  • ಕರಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು

ಸಂದರ್ಶಕರು

  • ಇತ್ತೀಚಿನ ನವೀಕರಣ​ :
  • ಸಂದರ್ಶಕರು :
  • ಆವೃತ್ತಿ :
ವಿಷಯದ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ : ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ
ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ : ಇ-ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ © 2024, ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿವೆ

ಜಾಲತಾಣದ ಉತ್ತಮ ನೋಟಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ರೋಮ್‌ v-87.0.4280.141, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ ಎಡ್ಜ್‌ v-87.0.664.75, ಫೈರ್‌ಫಾಕ್ಸ್‌ v-83.0 ಬ್ರೌಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸ್ಥಿರಚಿತ್ರಣ : 1280x800 to 1920x1080